Bois Fleuri***** Reserveren Mijn reservering scroll

Neem contact met ons op

+33(0) 4 68 81 70 00

De receptie van Le Bois Fleuri staat tot uw beschikking

Bel me terug !

Legal notice

LE BOIS FLEURI – Camping en vakantieverblijf 5 sterren

Vereenvoudigde naamloze vennootschap met kapitaal van 3.000.000 euro.
Bedrijfsnaam: Le Bois Fleuri
Inschrijvingsnummer in het handelsregister (Franse RSC): 409 752 300 R.C.S. PARIS
Intracommunautair btw-nummer: : FR65409752300
Maatschappelijke zetel: Route de Sorède 66704 ARGELES-SUR-MER
Telefoon: +33.(4).68.81.70.00
Fax: +33.(4).68.81.66.12
E-mailadres: contact[@]bois-fleuri.com

Website www.bois-fleuri.com
Deze website is de exclusieve eigendom van de vennootschap Le Bois Fleuri
Ontworpen en gerealiseerd door: WEBCOM et HED SERVICES (TMH)
De publicatiedirecter is de heer Mr. Jean Soler (directeur)
E-mailadres : direction[@]bois-fleuri.com

De internetgebruikers erkennen dat ze, door de website te raadplegen, de volgende gebruiksvoorwaarden integraal aanvaarden en naleven.
De internetgebruiker verbindt er zich toe de informatie op de website enkel voor persoonlijke en niet voor commerciële doeleinden te gebruiken. Als de internetgebruiker de bepalingen van dit Charter niet naleeft, dan kan hij burgerlijk en/of strafrechtelijk vervolgd worden.

Hosting van de website www.bois-fleuri.com
Deze website wordt gehost door het bedrijf WEBCOM
83 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris
Telefoon: +33 (0)1 83 56 95 62

Inhoud van de website
De website is een werkstuk van de auteur BOIS FLEURI zoals bedoeld in artikels L111.1 en volgende van de wet inzake intellectuele eigendom.

De foto’s op de website worden beschouwd als auteursrechtelijke beschermde geesteswerken. Elk ongeoorloofd gebruik van een foto vormt een inbreuk zoals bepaald in artikel L335-3 van de wet inzake intellectuele eigendom.

Algemeen zijn de gegevens, programma’s, muzieksamples, teksten, informatie, logo’s, visuele identiteiten, al dan niet geanimeerde afbeeldingen en hun lay-out op de website, eigendom van LE BOIS FLEURI en in dat opzicht, beschermd door de bepalingen van de wet inzake intellectuele eigendom.

De internetgebruiker verbindt er zich toe de inhoud niet te gebruiken, en niet te laten gebruiken, voor illegale doeleinden.

Elke gehele of gedeeltelijke, permanente of tijdelijke reproductie of weergave op een gegevensdrager en/of papier, op eender welke manier (via framing*), van een element van de website of van de diensten die op de website te koop worden aangeboden, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van BOIS FLEURI is verboden en vormt een inbreuk die burgerlijk en/of strafrechtelijk vervolgd kan worden. Enkel afdrukken op papier is toegestaan als dit voor persoonlijke doeleinden en louter persoonlijk gebruik van de kopiist is, zoals bedoeld in artikel L122-5 2° van de wet inzake intellectuele eigendom.

Er mogen geen hyperlinks naar de website geïnstalleerd worden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van BOIS FLEURI.

*inhoud van pagina’s van een website opnemen en d.m.v. een hyperlink overzetten naar een eigen website, en laten verschijnen alsof het eigen inhoud is.

Bescherming van persoonlijke gegevens
De internetgebruiker kan bij het invullen van formulieren gevraagd worden bepaalde persoonlijke gegevens mee te delen. Deze gegevens moeten ingevuld worden opdat BOIS FLEURI het verzoek van de internetgebruiker zou kunnen verwerken.

BOIS FLEURI verbindt er zich toe de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende  informatica, bestanden en vrijheden na te leven en alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de toevertrouwde nominatieve informatie veilig te bewaren. Persoonlijke informatie wordt niet doorgegeven aan derden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de internetgebruiker.

De internetgebruiker kan op elk moment zijn recht uitoefenen om toegang te krijgen tot de gegevens die hij bij zijn inschrijving of later heeft meegedeeld, en deze te wijzigen, te wissen of zich te verzetten  tegen de verwerking ervan; hij kan dit doen op volgend adres: BOIS FLEURI Route de Sorède 66704 ARGELES-SUR-MER, of per mail: contact@bois-fleuri.com

Cookies
BOIS FLEURI wil een cookie om het bezoekersaantal te meten installeren op de computer van de internetgebruiker.

Met een cookie kan men de internetgebruiker niet identificeren. Een cookie creëert enkel een willekeurig nummer dat informatie opslaat over het surfgedrag op de website en over de contracten die de internetgebruiker heeft afgesloten. Deze informatie wordt 13 maanden bewaard, te rekenen vanaf de inschrijvingsdatum. U kunt zich verzetten tegen de installatie van cookies door uw browserinstellingen aan te passen.

Meer informatie over cookies:
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

U kunt de paramaters voor de cookies aanpassen in het helpmenu van uw browser:

  • Voor Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies,
  • Voor Safari™: http://support.apple.com/kb/ht1677,
  • Voor Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647,
  • Voor Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies,
  • Voor Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html.

Om u te verzetten tegen de Google Analytics cookies, klik hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

Aansprakelijkheid
BOIS FLEURI wijst elke aansprakelijkheid af voor eventuele storingen op de website waardoor gegevens verloren gaan of waardoor de informatie op de website niet beschikbaar is.

De elementen op de website kunnen zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden en staan ter beschikking van de internetgebruiker zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie.

De aanwezigheid van hyperlinks op de website – al dan niet met voorafgaande toestemming van BOIS FLEURI – creëert geen hoofdelijke aansprakelijkheid tussen BOIS FLEURI en de eigenaars van die andere websites, wat de inhoud betreft van de websites naar waar de internetgebruiker geleid wordt.

BOIS FLEURI kan niet garanderen dat de informatie op de website volledig en waarheidsgetrouw is. BOIS FLEURI kan eveneens niet garanderen dat een derde geen wijzigingen kan aanbrengen (binnendringen, virus).

Bovendien is de internetgebruiker als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de inhoud van de website. Behalve bij een ernstige fout die exclusief de schuld is van BOIS FLEURI, kan BOIS FLEURI niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die rechtstreeks te wijten is aan het gebruik van de informatie op de website.

Toepasbare wetgeving en rechterlijke bevoegdheid
Alle informatie op de website en het gebruik ervan, zijn uitsluitend onderworpen aan het Franse recht. Enkel de rechtbanken van het Hof van Beroep van Parijs zijn bevoegd om eventuele geschillen te beslechten naar aanleiding van het gebruik van de website

Médiation des litiges de la consommation

Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant « le processus de médiation des litiges de la consommation », le client a le droit de recourir gratuitement au service de médiation proposé par la société MEDICYS.

Ce dispositif de médiation peut être joint par :

  • voie électronique : www.medicys.fr
  • ou par voie postale : MEDICYS – Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice

73, Boulevard de Clichy, 75009 – Paris

Bijgewerkt op 21 januari 2020

Bois Fleuri*****

Boek op onze site en profiteer van het beste gegarandeerde tarief

Bois\u0020Fleuri\u002A\u002A\u002A\u002A\u002A

Route\u0020de\u0020Sor\u00E8de
66700 Argeles\u0020sur\u0020Mer

Bois\u0020Fleuri\u002A\u002A\u002A\u002A\u002A