WETTELIJKE MEDEDELINGEN

Locatiemanager

CAMPING BOIS FLEURI (SARL)
16700 ARGELES-SUR-MER
Tel. 04 68 81 70 00
E-mail : contact@bois-fleuri.com
Intracommunautaire btw: FR65409752300
Directeur publicatie: de heer Alban LETERTRE.

PRODUCTIE

GEEK TONIC
Vertegenwoordigd door de heer Yohan Darmayan in zijn hoedanigheid van Managing Director
Maatschappelijke zetel: 50 AV. DU LAC MARION 64200 BIARRITZ
Tel.: 05 32 74 11 52
E-mail: support@geek-tonic.com
Website: www.geek-tonic.com
SIRET: 89746755100015
APE: 6201Z

AUTEURSRECHT EN AUTEURSRECHTEN

De volledige inhoud van deze site valt onder het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten volgens de Franse wet. Elke reproductie (inclusief foto’s, pictogrammen en downloadbare documenten) is verboden zonder voorafgaande toestemming van GEEK TONIC en de publicatiedirecteur, de heer Alban Letertre. Reproductie op een elektronisch medium van de hele site of een deel ervan in papieren of elektronische vorm is verboden. GEEK TONIC en camping Bois Fleuri bij monde van de publicatiedirecteur, de heer Alban Letertre, wijzen alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de website. GEEK TONIC en Camping Bois Fleuri wijzen ook alle verantwoordelijkheid af voor externe links die naar deze site verwijzen.

Houd er rekening mee dat de foto’s op de Site worden beschouwd als intellectuele werken die door het auteursrecht worden beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik van een van de foto’s vormt een daad van namaak zoals bedoeld in artikel L335-3 van de Franse wet op intellectueel eigendom.

In het algemeen zijn de gegevens, programma’s, muziekfragmenten, teksten, informatie, logo’s, visuele identiteiten, afbeeldingen, al dan niet geanimeerd, en hun lay-out die op de Site verschijnen eigendom van de Société du camping Bois Fleuri en als zodanig beschermd door de bepalingen van de Franse wet op intellectuele eigendom.

Alle internetgebruikers verbinden zich ertoe deze inhoud niet te gebruiken en niet toe te staan dat iemand anders deze inhoud voor illegale doeleinden gebruikt.

Elke weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, permanent of tijdelijk, op een informatiedrager en/of papier, en door welk procédé dan ook (met name door framing*), van een van de elementen van de Site of van de te koop aangeboden diensten, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de Société du camping Bois Fleuri, is verboden en vormt een daad van namaak, die kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties. Alleen afdrukken op papier is toegestaan voor privékopieën voor het exclusieve gebruik van de kopieerder in de zin van artikel L122-5 2° van de Franse wet op intellectueel eigendom.

Geen enkele hypertext link naar de Site mag gemaakt worden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Camping Bois Fleuri.

*Hetovernemen van de inhoud van pagina’s op een website en deze overbrengen naar de eigen website door middel van een hypertextlink, waardoor de genoemde inhoud van de eigen website lijkt te zijn.

PERSOONLIJKE GEGEVENS EN NOMINATIEVE INFORMATIE

U hebt het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben in overeenstemming met artikel 34 van de Franse wet op de gegevensbescherming (Loi “Informatique et Libertés”) nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd op 6 augustus 2018. U kunt uw recht op toegang uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar de redacteur van de site.

WETGEVING

In overeenstemming met de wet van 11 maart 1957 (art. 41) en het Wetboek van Intellectuele Eigendom van 1ᵉʳ juli 1992, is het verboden de site geheel of gedeeltelijk te reproduceren zonder voorafgaande toestemming van de uitgever van de site. Logo’s, afbeeldingen, foto’s, video’s, grafische diagrammen en teksten zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Deze site kan, zonder zijn medeweten, zijn gekoppeld aan andere sites via hypermedia links. De redacteur van deze site aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de informatie op deze andere sites. Internetgebruikers erkennen dat het gebruik van deze site valt onder de Franse wetgeving.